Komunikat

W związku z komunikatem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze dotyczącym przerwy w dostawie wody w dniu 2 sierpnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 pływalnia w w/w dniu czynna będzie od godziny 13.00