INFORMACJA

ZGODNIE ZE ZMIANAMI, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE OD DNIA 01 STYCZNIA 2020 R. NABYWCA MUSI POSIADAĆ NUMER NIP W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY.

BRAK NUMERU NIP SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIEWYSTAWIENIEM FAKTURY.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OBIEKTU