Informacja

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze

 

informuje, że

 

NIECKA REKREACYJNA

 

 ZAREZERWOWANA (Zajęcia Maluchy z rodzicami)

w każdą sobotę w godz. 11:00 – 14:00