Własna stacja trafo

Stacja trafo

Posiadamy własną rozdzielnię elektryczną średniego napięcia. Jest to nowoczesna kontenerowa stacja SN 15kV/nN 04 kV o mocy transformatora 630Kva, mocy przyłączeniowej 310 kW, mocy umownej 200 kW.

Dzięki własnej rozdzielni jesteśmy rozliczani w odpowiedniej tańszej grupie taryfowej.