Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze

26-400, Przysucha

ul. Dembińskich 11

tel. 483755156

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 204084
  • Do końca roku: 201 dni
  • Do wakacji: 12 dni
 • Kontakt

  Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze

  ul. Dembińskich 11

  26-400 Przysucha

  pcsir.przysucha@o2.pl

  (48) 375-51-56

Procedury dotyczące korzystania z pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2

PROCEDURY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2

PROCEDURY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2


 1. Z pływalni, saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują objawy ostrej infekcji, złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała oraz  osoby odbywające kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo przebywające z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Osoba, której stan zdrowia ulegnie pogorszeniu podczas korzystania z obiektu jest zobowiązana poinformować ratownika lub obsługę o dolegliwościach.
 3. Obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.
 4. Zalecane zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kaszlu lub kichania.
 5. Obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
 6.  Osoby wchodzące do obiektu bezwzględnie zobowiązane są do dokonania dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu głównym i w miejscach do tego wyznaczonych (hol, szatnie, natryski, toalety). Obowiązek ten winien być ponowiony po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty szafek, włączniki, krany itp.). Powyższe dotyczy również osób posiadających rękawice ochronne.
 7. Po wejściu do obiektu należy zdjąć odzież i obuwie wierzchnie, zapakować w torbę foliową (reklamówkę), oddać do szatni i niezwłocznie udać się do kasy.
 8. W strefie kas/szatni może przebywać tylko jedna osoba za wyjątkiem   niepełnoletnich i niepełnosprawnych – zapewniając bezpieczny dystans między klientami przed kasą/szatnią.
 9. Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowej.
 10. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk myjąc dokładnie całe ciało z użyciem mydła. Po dezynfekcji rąk płynem znajdującym się w strefie natrysków oraz stóp w nogomyjce przejść do hali basenowej.
 11. Należy korzystać z wyznaczonych natrysków i suszarek.
 12. Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia.
 13. Dozwolonej ilości użytkowników pilnuje obsługa obiektu, w przypadku wypełnienia limitu osób, należy poczekać na zewnątrz obiektu, aż zwolni się miejsce.
 14. Wprowadza się godzinę wejścia dla seniorów 65+: wtorek, piątek godzina 10:00.
 15. Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie, natomiast z niecki rekreacyjnej 8 osób zachowując niezbędny dystans.
 16. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego w jacuzzi i brodziku, zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 17. Z sauny fińskiej może korzystać maksymalnie dwie osoby jednocześnie.  Sauna parowa i infrared pozostają zamknięte. W kąciku SPA mogą przebywać 2 osoby jednocześnie.
 18. Opuszczając halę basenową klient udaje się do szatni zachowując zalecenia analogicznie, jak podczas wejścia. Wychodzi z przebieralni osłaniając usta i nos maseczką ochronną, przyłbicą.
 19. Obowiązuje zakaz przesiadywania, oczekiwania i odpoczywania w holu, przebieralniach i strefie wypoczynkowej. Z uwagi na bezpieczeństwo klientów widownia, korytarz z widokiem na halę basenową, kącik wypoczynkowy  i poczekalnia zostają wyłączone z użytkowania.
 20. Klient winien ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. Po zakończeniu korzystania z usług należy bezzwłocznie opuścić obiekt.
 21. Wszystkich klientów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i innych (w tym elektronicznych typu e-papieros) przed wejściem głównym do budynku PSCiR w Przysusze i na terenie przyległym.
 22. Klienci zobowiązani są do wykonywania poleceń obsługi i bezwzględnego przestrzegania instrukcji i oznaczeń znajdujących się na terenie obiektu.
 23. Przeprowadza się regularnie dezynfekcję powierzchni wspólnych, transpondery i szafki poddawane są dezynfekcji po każdym użytkowniku.
 24. Wprowadza się przerwy dezynfekcyjne w godzinach:
  13:00-13:30,
  15:30-16:00,
  18:00-18:30.
 25. Każda osoba wchodząca do budynku PCSiR w Przysusze powinna zapoznać się z niniejszymi procedurami.
 26. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

PROCEDURY W ZWIĄZKU Z WYSTAPIENIEM U KLIENTA OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, katar, gorączka, złe samopoczucie, osoba nie powinna  zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. Osoba z niepokojącymi objawami powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób,  co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  https://www.gov.pl/web/koronawirus/ lub  gis.gov.pl.